Automatyka w przemyśle

Automatyka w przemyśle

Automatyka w przemyśle obejmuje nie tylko proces wytwarzania produktów na wszystkich etapach, ale kompleksowo obejmuje sfery życia produkcji, w tym monitorowanie, planowanie, działalność finansowo-gospodarczą, księgowość, logistykę i zarządzanie personelem. Kontroler przemysłowy przetwarzający duże ilości danych to specjalistyczne narzędzie do realizacji zadań automatyzacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ale głównym elementem automatyki produkcji pozostaje system planowania zasobów przedsiębiorstwa przemysłowego. Dziś jest to swego rodzaju standard, bez którego żadne duże przedsiębiorstwo nie może się obejść.

Automatyka w przemyśle spożywczym

Produkcja żywności charakteryzuje się przewagą operacji takich jak mieszanie i dozowanie w procesie produkcyjnym, które są sterowane ręcznie lub częściowo zautomatyzowane. Wdrożenie złożonego systemu automatyki w zakładzie będzie wymagało od systemu sterowania dużej elastyczności. Musi on być w stanie łączyć procesy w pełni automatyczne z ręcznymi lub częściowo zautomatyzowanymi. Obowiązkowe spełnienie tego wymogu powinno być częścią nowoczesnego systemu zarządzania procesami wraz z zapewnieniem jakości, gospodarką materiałową, kontrolą i analizą procesów, komunikacją z systemami ERP.

Podawanie surowców, przetwarzanie żywności, pakowanie, paletyzacja i przygotowanie do wysyłki – to zadanie dla robotów. Dzięki ofercie automatyzacji można szybko i skutecznie radzić sobie z aplikacjami w przemyśle spożywczym. System sterowania gwarantuje niezbędną elastyczność i przejrzystość. Jest on w stanie zapewnić zintegrowane zarządzanie prawie każdą produkcją żywności: od gromadzenia i rejestracji danych produkcyjnych do zarządzania produkcją (MES) oraz integracji z systemami ERP, z usługami odpowiedzialnymi za naprawę i konserwację.

Bardzo ważną rolę w automatyce przemysłowej pełnią sterowniki PLC, gdyż, gromadzą one wejściowe dane a następnie inteligentnie je przetwarzają na wyjściowe sygnały sterujące na przykład urządzeniami takimi jak napędy silników. Tworzone są różne sterowniki zarówno do małych, średnich i dużych aplikacji automatyki przemysłowej. To także maszyny do: montażu, transportu, magazynowania. Na system automatyki w przemyśle składają się kamery, rejestratory, czujniki zamontowane na liniach produkcyjnych. To one kontrolują stan różnych urządzeń a operator danej maszyny może szybko zdiagnozować usterkę. Innymi elementami automatyki przemysłowej jest np.: klawiatura, monitor, przyciski, interfejs oraz zawory, silniki, pompy.  

Zasadność zastosowania automatyki w przemyśle spożywczym

Aktywny wzrost konkurencji nakłada dziś szczególne wymagania na prowadzenie biznesu: firmy muszą stale monitorować i poprawiać jakość gotowych produktów, doskonalić podejście do terminowej identyfikacji i zaspokajania potrzeb klientów, a jednocześnie nie ponosić strat. Nowoczesne systemy automatyki w przemyśle pomagają firmom spożywczym zarówno elastycznie dostosowywać się do zmian rynkowych, jak i skutecznie zarządzać swoim biznesem, zapewniając płynną interakcję wszystkich pracowników. Przemysł spożywczy, potrzebuje innowacji technologicznych, które usprawniłyby magazynowanie, pakowanie, odbiór i przechowywanie produktów.

Konieczność automatyki w przemyśle wynika z kilku powodów:

Wzrost produktywności

Zależność produktywności jest bezpośrednio związana z tym, jak wydajnie nakłady są przekształcane w nadające się do sprzedaży produkty końcowe. Automatyka przemysłowa pozwala na efektywne planowanie przepływu pracy i wykorzystanie siły roboczej. Możliwość prowadzenia ewidencji i informacji o przeszłych procesach może wyraźnie wskazać obszary, na które można skierować bardziej wydajną alokację zasobów.

Poprawa jakości produktu

Zapewnienie jakości to jedno z najważniejszych zadań każdej branży. Umiejętność wytwarzania wysokiej jakości produktów jest podstawą sukcesu w wysoce konkurencyjnym przemyśle spożywczym. Wraz ze wzrostem wydajności stało się konieczne stosowanie automatycznych metod zapewniania i kontroli jakości. W rzeczywistości aspekt produkcji żywności jest jednym z obszarów, któremu poświęcono najwięcej uwagi pod względem automatyzacji. Dzięki postępowi w technologii komputerowej, w zakładach przetwórstwa spożywczego wprowadzono znaczące zmiany w celu ułatwienia automatycznej oceny jakości żywności.

Zwiększenie rentowności

Automatyka w przemyśle
Automatyka w przemyśle

Zwiększanie zysków jest chyba najważniejsze z punktu widzenia zarządzania. Automatyka przemysłowa pomaga poprawić produktywność i jakość produktu. Oba te czynniki bezpośrednio przyczyniają się do poprawy rentowności. Kolejnym ważnym czynnikiem, który sprawia, że automatyka w przemyśle spożywczym jest bardzo ważna, jest konieczność przestrzegania wymogów bezpieczeństwa żywności. Operacje realizowane za pomocą sterowania komputerowego dają niemal nieograniczone możliwości prowadzenia ewidencji wszystkich zdarzeń w procesie produkcyjnym. Ponadto możliwość gromadzenia danych dotyczących przechowywania, wyszukiwania i przetwarzania pozwala przedsiębiorstwu na identyfikację najbardziej problematycznych obszarów. Informacje te można następnie łatwo wykorzystać do poprawy wydajności, jakości produktu i rentowności.

Podsumowując można powiedzieć, że w przemyśle spożywczym rośnie potrzeba automatyzacji. Ponieważ komputery wkraczają w prawie każdy aspekt naszego codziennego życia, ludzie oczekują wysokiego poziomu automatyzacji w każdym aspekcie procesów produkcyjnych. Przyjęcie nowych metod automatyki w przemyśle przyniesie ogromne korzyści dla branży spożywczej. Kompetentny i wysoce niezawodny system automatycznego sterowania procesem produkcyjnym jest gwarancją nieprzerwanego, wydajnego i bezpiecznego funkcjonowania procesów technologicznych.